Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie dla rzeczoznawców majątkowych nr 1.
Polecenie:

Gmina będąca właścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek pawilonu usługowego, postanowiła zbyć grunt na rzecz najemcy. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu, najemca wykonał w pawilonie roboty wykończeniowe, które umożliwiły mu właściwe użytkowanie pawilonu. Obecnie roboty te podlegają rozliczeniu, pomniejszając cenę zbywanej nieruchomości gruntowej.

Dane dotyczące nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pawilonu usługowego:

 • Powierzchnia gruntu - 450,00 m2.
 • Powierzchnia użytkowa pawilonu - 125,00 m2.
 • Kubatura pawilonu - 780,00 m3.
 • Koszt robót wykończeniowych ustalonych między właścicielem a najemcą pawilonu, określony w operacie, obejmujący faktyczny zakres rzeczowy oraz ceny robót na rynku lokalnym, w stanie nowym wynosi Kr - 48 350,00 zł.
 • Wskaźnik kosztu odtworzenia pawilonu dla stanu po wykonaniu robót wykończeniowych wynosi - 520,00 zł/m3.
 • Koszty dokumentacji i nadzoru - 6%.
 • Stopień zużycia budynku pawilonu, uwzględniający stan po wykonaniu robót wykończeniowych Szo - 5%.
 • Stopień zużycia elementów (robót) wykonanych przez najemcę pawilonu Szr - 7%.
 • Wartość rynkowa nieruchomości określona według aktualnego stanu Wr = 320 000,00 zł.
 • Wartość rynkowa prawa własności gruntu Wgr = 240,00 zł/m2.

 

Na podstawie powyższych danych należy określić, na potrzeby rozliczeń, wartość nakładów najemcy według zasad rynkowych.


Zagadnienia:

 • Podać zasady określające wartości nakładów wg zasad rynkowych.
 • Podać akt prawny regulujący czynności rzeczoznawcy majątkowego w zakresie dotyczącym zadania.
To tylko początek zadania!