Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu

Dlaczego?

..bo z nami zdasz egzamin na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego!

Oferujemy Ci:
 • Pytania wielokrotnego i jednokrotnego wyboru
 • Dostęp do bazy ponad 8000 pytań testowych
 • Wyjaśnianie oraz podstawa prawna do każdego pytania
 • Codziennie aktualizowany stan prawny
 • Możliwość korzystania na dowolnym urządzeniu (w tym również na urządzeniach mobilnych)
Cena: 126,00 zł (zawiera 0% VAT)
Stara cena: 225,00 zł
Cena: 182,25 zł (zawiera 0% VAT)
Cena: 242,10 zł (zawiera 0% VAT)
Cena: 260,10 zł (zawiera 0% VAT)
Cena: 305,10 zł (zawiera 0% VAT)
Cena: 404,10 zł (zawiera 0% VAT)
Postaw na kompleksową i skuteczną naukę!

Wybierz pakiet produktów, które wspomogą Twoje przygotowanie na każdym etapów. Dzięki testom sprawdzisz i utrwalisz zdobytą wiedzę. Zadania natomiast pozwolą Ci na lepsze zrozumienie i usystematyzowanie potrzebnych zagadnień.

Pakiet zadań i testów przez 8 miesięcy
Stara cena: 449,00 zł
Cena: 319,50 zł (zawiera 0% VAT)
Pakiet testy i zadania przez 1 miesiąc
Stara cena: 199,00 zł
Cena: 143,10 zł (zawiera 0% VAT)
Pakiet zadań i testów przez 6 miesięcy
Stara cena: 449,00 zł
Cena: 328,50 zł (zawiera 0% VAT)
Pakiet zadań i testów przez 12 miesiący
Cena: 422,10 zł (zawiera 0% VAT)
Rozwiązuj zadania i przygotuj się lepiej do egzaminu!

Zadania pozwolą Ci doskonale przygotować się do egzaminu ustnego. Sprawdź naszą bazę ponad 50 zadań egzaminacyjnych
Otrzymujesz:
 • ponad 50 zadań egzaminacyjnych
 • prosty system rozwiązywania zadań – zadania podzielone na punkty i kroki
 • możliwość sprawdzenia się i poprawy błędnych odpowiedzi
 • od razu widoczną poprawną odpowiedź
 • możliwość ponownego rozwiązania zadania od nowa
 • aktualny stan prawny
 • darmowe zadanie - aby przetestować działanie systemu zadań
Zadania przez 8 miesięcy
Stara cena: 299,00 zł
Cena: 44,91 zł (zawiera 0% VAT)
Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)
Czytaj więcej...