Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia z lat ubiegłych

Wszystkie 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2013

do góry

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 12 grudnia 2013r.   

Określenie wielkości skutków finansowych dla gminy po podziale nieruchomości i podłączeniu infrastruktury technicznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 14 listopada 2013r.   

Określenie wielkości nakładów dzierżawcy i właściciela nieruchomości do rozliczenia po rozwiązaniu umowy dzierżawy.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 10 października 2013r.   

Określenie wartości odszkodowania dla użytkownika wieczystego za wcześniejsze rozwiązanie umowy przy uwzględnieniu wartości nakładów na nieruchomości

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 12 września 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości dla obliczenia wartości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 8 sierpnia 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu wyznaczenia wielkości opłaty adiacenkiej za podłączenie infrastruktury technicznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 maja 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 13 czerwca 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 kwietnia 2013r.   

Obliczenie wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 13 marca 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej dla potrzeb inwestora.

Zadanie dla rzeczoznawców majątkowych nr 1.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę.
2012

do góry

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 5 lipca 2012 r.   

Określenie wielkości odszkodowania dla właściciela oraz użytkownika wieczystego z tytułu wywłaszczenia.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 24 maja 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, w przypadku gdy jednostka organizacyjna dokonała remontu wraz z adaptacją.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 25 października 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia sumy ubezpieczenia.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 kwietnia 2012 r.   

Ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 29 marca 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla sprzedaży w drodze przetargu.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 września 2012 r.   

Określenie wartości nakładów najemcy nieruchomości, dla potrzeb rozliczenia między właścicielem a najemcą nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 21 listopada 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste oraz wartości nakładów poniesionych przez użytkownika.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 13 grudnia 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności.
2011

do góry

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 maja 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 czerwca 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem kanalizacji i drogi.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 07 lipca 2011 r.   

Określenia wartości nieruchomości leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie na cele publiczne.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 25 sierpnia 2011 r.   

Obliczenie wartości lokalu oraz nakładów na nim dokonanych.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 października 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości obejmującej prawo użytkowania wieczystego i budynek biurowy.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 15 grudnia 2011 r.   

Obliczenie wartości nieruchomości dla aktualizacji opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 17 listopada 2011 r.   

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej.
2010

do góry

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 24 czerwca 2010 r.   

Obliczenie wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 września 2010 r.   

Określenie wartości lokalu w celu zbycia jej na rzecz najemcy.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 28 października 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele wywłaszczenia.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 listopada 2010 r.   

Obliczenie wartości rynkowej nakładów poniesionych przez najemcę na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 grudnia 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości wskutek uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 27 maja 2010 r.   

Określenie wartości rynkowej nakładów na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 25 marca 2010 r.   

Obliczenie wysokości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 25 lutego 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 22 kwietnia 2010 r.   

Określenie okresu zwrotu nakładów dokonanych na nieruchomości.
2009

do góry

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 17 grudnia 2009 r.   

Wycena nieruchomości w celu sprzedaży w trybie przetargowym.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 26 listopada 2009 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 22 października 2009 r.   

Określenie opłaty za zmianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 17 września 2009 r.   

Przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 25 czerwca 2009 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla aktualizacji opłat z tytuły trwałego zarządu, w przypadku gdy jednostka organizacyjna dokonała remontu wraz z adaptacją.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 28 maja 2009 r.   

Likwidacja budynku usługowo-warsztatowego.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.   

Określenie wartości rynkowej nakładów najemcy nieruchomości

Zadnie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 marca 2009 r.   

Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego.
2008

do góry

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 28 lutego 2008 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej w celu sprzedaży w trybie przetargowym.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 24 kwietnia 2008 r.   

Określenie wielkości odszkodowania dla potrzeb realizacji celu publicznego.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 czerwca 2008 r.   

Określenie wartości rynkowej nieruchomości rolnej niezabudowanej w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy hipoteką.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 marca 2008 r.   

Określenie okresu zwrotu nakładów poniesionych przez inwestora na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 września 2008 r.   

Określenie wartości nieruchomości obejmującej prawo użytkowania wieczystego i halę magazynową.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 października 2008 r.   

Obliczenie wysokości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 listopada 2008 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ubezpieczenia.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 grudnia 2008 r.   

Określenie wartości drzewostanu dla potrzeb negocjacji ceny.
2007

do góry

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 24 maja 2007 r.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 13 grudnia 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej podlegającej wywłaszczeniu dla potrzeb ustalenia odszkodowania.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 25 października 2007 r.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 27 września 2007 r.   

Określenie wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 28 czerwca 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezagospodarowanej zbywanej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 22 listopada 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej oddanej w użytkowanie wieczyste w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.
2006

do góry

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 listopada 2006 r.   

Określenie wartości nieruchomości zabudowanej w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej.
2005

do góry

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z listopada 2005 r.   

Określenie wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.