Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia z lat ubiegłych

Wszystkie 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2012

do góry

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 5 lipca 2012 r.   

Określenie wielkości odszkodowania dla właściciela oraz użytkownika wieczystego z tytułu wywłaszczenia.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 24 maja 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, w przypadku gdy jednostka organizacyjna dokonała remontu wraz z adaptacją.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 25 października 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia sumy ubezpieczenia.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 kwietnia 2012 r.   

Ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 29 marca 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla sprzedaży w drodze przetargu.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 września 2012 r.   

Określenie wartości nakładów najemcy nieruchomości, dla potrzeb rozliczenia między właścicielem a najemcą nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 21 listopada 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste oraz wartości nakładów poniesionych przez użytkownika.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 13 grudnia 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności.