Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia z lat ubiegłych

Wszystkie 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2008

do góry

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 28 lutego 2008 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej w celu sprzedaży w trybie przetargowym.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 24 kwietnia 2008 r.   

Określenie wielkości odszkodowania dla potrzeb realizacji celu publicznego.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 czerwca 2008 r.   

Określenie wartości rynkowej nieruchomości rolnej niezabudowanej w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy hipoteką.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 marca 2008 r.   

Określenie okresu zwrotu nakładów poniesionych przez inwestora na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 września 2008 r.   

Określenie wartości nieruchomości obejmującej prawo użytkowania wieczystego i halę magazynową.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 października 2008 r.   

Obliczenie wysokości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 listopada 2008 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ubezpieczenia.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 grudnia 2008 r.   

Określenie wartości drzewostanu dla potrzeb negocjacji ceny.