Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia z lat ubiegłych

Wszystkie 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2013

do góry

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 12 grudnia 2013r.   

Określenie wielkości skutków finansowych dla gminy po podziale nieruchomości i podłączeniu infrastruktury technicznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 14 listopada 2013r.   

Określenie wielkości nakładów dzierżawcy i właściciela nieruchomości do rozliczenia po rozwiązaniu umowy dzierżawy.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 10 października 2013r.   

Określenie wartości odszkodowania dla użytkownika wieczystego za wcześniejsze rozwiązanie umowy przy uwzględnieniu wartości nakładów na nieruchomości

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 12 września 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości dla obliczenia wartości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 8 sierpnia 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu wyznaczenia wielkości opłaty adiacenkiej za podłączenie infrastruktury technicznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 maja 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 13 czerwca 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 kwietnia 2013r.   

Obliczenie wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 13 marca 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej dla potrzeb inwestora.

Zadanie dla rzeczoznawców majątkowych nr 1.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę.