Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia z lat ubiegłych

Wszystkie 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2007

do góry

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 24 maja 2007 r.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 13 grudnia 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej podlegającej wywłaszczeniu dla potrzeb ustalenia odszkodowania.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 25 października 2007 r.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 27 września 2007 r.   

Określenie wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 28 czerwca 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezagospodarowanej zbywanej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 22 listopada 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej oddanej w użytkowanie wieczyste w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.