Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 27 września 2007 r.
Polecenie:

Opis przedmiotu wyceny

Przedmiotem szacowania jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona, położona w strefie pośredniej miasta X.

Dane dotyczące przedmiotowej nieruchomości:

  • właściciel - osoba fizyczna,
  • powierzchnia gruntu - 4 900 m2,
  • aktualny sposób użytkowania - skład materiałów budowlanych,
  • infrastruktura techniczna - wodociąg (W), kanalizacja deszczowa i sanitarna (K), energia elektryczna (E), gaz (G),
  • dostępność komunikacyjna - przeciętna,
  • otoczenie - przeciętne (zabudowa mieszkaniowa, słabo rozwinięta infrastruktura społeczna).

Dnia 29 maja 2007 r. nieruchomość została zbyta za cenę 900 000,00 zł.

Wypis z aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- data uchwały Rady Miasta X z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wchodząca w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa XX

- Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach, które na planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem K8MN z podstawowym przeznaczeniem dla ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej .

- Uchwała Rady Miasta X została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa XX z dnia 30 kwietnia 2006 r.


Należy określić wartość nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Po przeprowadzeniu badania rynku lokalnego nieruchomości uzyskano zbiór transakcji prawa własności nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod ekstensywną zabudowę mieszkaniową oraz określono ich cechy rynkowe.

Oznaczenie
nieruch.

Data
transakcji            
m-c/rok

Położenie

Pow. gruntu 
m2

Uzbrojenie

Dostępność
komunikacyjna

Otoczenie

Cena
jednost.
zł/m2

1

IV.2006

pośrednie

5 200

WKEG

przeciętna

przeciętne

150,00

2

V.2006

pośrednie

14 003

brak

dobra

przeciętne

132,12

3

VII.2006

peryferyjne

4 612

WE

przeciętna

niekorzystne

117,96

4

XI.2006

pośrednie 

608

WKEG

przeciętna

przeciętne

160,50

5 *

XI.2006

peryferyjne

1 200

WKEG

przeciętna

przeciętne

100,00

6

XII.2006

pośrednie

4 600

WKEG

przeciętna

przeciętne

168,00

7

II.2007

pośrednie

5 090

WKEG

przeciętna

przeciętne

172,50

8

IV.2007

pośrednie

4 706

WKEG

przeciętna

przeciętne

177,01

9

VI.2007

peryferyjne

4 290

brak

przeciętna

przeciętne

155,80

10

VII.2007

pośrednie

5 301

WKEG

przeciętna

przeciętne

190,50

11 **

VII.2007

peryferyjne

19 800

brak

utrudniona

niekorzystne

100,00

*   - nieruchomość była przedmiotem darowizny
** - przez nieruchomość przebiega wodociąg magistralny średnica 800 mm

 

Wartość przedmiotowej nieruchomości gruntowej, nie obejmującej jej części składowych, według sposobu użytkowania jako skład materiałów budowlanych, na datę zbycia oszacowano na kwotę 590 000,00 zł. 

Zagadnienia: 

  • Podać akty prawne oraz zasady dla ustalenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Ustalić daty istotne wynikające z przepisów prawa dla określenia wartości nieruchomości przedstawionej w zadaniu. Data wyceny odpowiada dacie egzaminu.
  • Określić wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
To tylko początek zadania!