Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu

Testy
z lat ubiegłych

Zagadnienia tematyczne

Przygotowaliśmy dla Ciebie testy z poszczególnych działów oraz aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnia rzeczoznawcy majątkowego. Zakres tematyczny pokrywa się z wymaganiami Ministerstwa Infrastruktury.

Egzamin na rzeczoznawcę majątkowego   

4241  pytań
Pakiet zbiorczy dla kandydatów na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. W skład pakietu wchodzą wyłącznie pytania z odpowiedziami jednokrotnego wyboru, z poniższych pakietów.

prawo administracyjne   

318  pytań
Opracowany dla kandydatów na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zestaw pytań testowych z zakresu prawa administracyjnego. Pytania jednokrotnego wyboru pozwolą sprawdzić Twoją wiedzę z zakresu... więcej »

prawo cywilne - ustawy szczególne cz. I   

548  pytań
W pierwszej części pakietu testowego z zakresu prawa cywilnego znajdują się pytania z ustawy o własności lokali, prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o ochronie... więcej »

prawo cywilne - ustawy szczególne cz. II   

386  pytań
Druga część pakietu testowego z zakresu prawa cywilnego zawiera pytania z ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, ustawy o księgach... więcej »

prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych   

413  pytań
Przygotowany zbiór pytań testowych jednokrotnego wyboru z Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,... więcej »

prawo gospodarcze   

378  pytań
Zestaw pytań testowych umożliwiający zweryfikowanie znajomości przepisów prawa gospodarczego oraz prawa ochrony środowiska. Przygotowując się do egzaminu na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy... więcej »

prawo konstytucyjne i prawo finansowe   

583  pytań
Baza pytań testowych dedykowana osobom przygotowującym się do egzaminu państwowego na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, która pozwoli dokładnie sprawdzić zasób wiedzy między innymi z... więcej »

prawo o nieruchomościach i prawo budowlane   

924  pytań
Z myślą o osobach przystępujących do egzaminu testowego na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego stworzyliśmy pakiet pytań testowych z prawa o nieruchomościach i prawa budowlanego. Znajdują... więcej »

Ustawa o gospodarce nieruchomościami   

585  pytań
Obszerny test z ustawy o gospodarce nieruchomościami, który umożliwi skuteczne i precyzyjne przygotowanie do egzaminu testowego na rzeczoznawcę nieruchomości. Wszystkie pytania posiadają przytoczoną... więcej »

wycena nieruchomości i sporządzanie operatu szacunkowego   

239  pytań
Szczegółowo przygotowany test dla kandydatów na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, który pozwoli zweryfikować stan wiedzy z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i... więcej »

Rzeczoznawca - Bazy danych o nieruchomościach   

91  pytań
Zestaw pytań testowych wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę z danych o nieruchomościach. Znajdują się tu pytania między innymi z ustawy o księgach wieczystych i hipotece, prawa geodezyjnego i... więcej »

Rzeczoznawca - Finansowo-ekonomiszcze aspekty gospodarowania nieruchomosciami   

498  pytań
Prezentujemy bogaty zbiór pytań testowych opracowany dla osób przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Szczegółowo sporządzone pytania pozwolą Ci... więcej »

Rzeczoznawca - Gospodarka nieruchomosciami   

401  pytań
Pakiet ponad 400 pytań testowych weryfikujących wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami stworzony specjalnie dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego. Przygotowany zestaw zawiera pytania... więcej »

Rzeczoznawca - Gospodarowanie i ochrona gruntów rolnych i leśnych   

224  pytań
Stworzony dla kandydatów na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zestaw pytań testowych związanych z obrotem gruntów rolnych i leśnych. Opracowane pytania wielokrotnego wyboru sprawdzą Twoją wiedzę... więcej »

Rzeczoznawca - Planowanie i zagospodarownie przestrzenne   

155  pytań
Dla osób przygotowujących się do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego specjalnie opracowaliśmy pytania wielokrotnego wyboru z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samodzielnie określ... więcej »

Rzeczoznawca - Podejście dochodowe w wycenie   

170  pytań
Przedstawiamy zbiór pytań testowych stworzony dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego. Znajdziesz tu pytania wielokrotnego wyboru z Kodeksu... więcej »

Rzeczoznawca - Podejście kosztowe w wycenie   

81  pytań
Pytania testowe wielokrotnego wyboru, które sprawdzą wiedzę osób starających się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego z zakresu podejścia kosztowego w wycenie, opracowane na podstawie... więcej »

Rzeczoznawca - Podejście mieszane w wycenie   

34  pytań
Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą podejścia mieszanego w wycenie rozwiązując specjalnie przygotowany test dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Pytania wielokrotnego wyboru opracowane zostały... więcej »

Rzeczoznawca - Podejście porównawcze w wycenie   

65  pytań
Przygotowany pakiet pytań testowych pozwoli osobom podchodzącym do egzaminu na uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego sprawdzić znajomość zagadnień związanych z porównawczym podejściem w... więcej »

Rzeczoznawca - Podstawowe zasady wyceny, sporządzania operatu szacunkowego i zdobywania uprawnień zawodowych   

375  pytań
Ponad 300 pytań testowych wielokrotnego wyboru doskonale sprawdzających wiedzę z zasad wyceny, sporządzania operatu szacunkowego i zdobywania uprawnień zawodowych. Osoby przygotowujące się do... więcej »

Rzeczoznawca - Podstawy prawa   

77  pytań
Zbiór pytań testowych wielokrotnego wyboru, które pozwolą kandydatom na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zweryfikować posiadaną wiedzę z zakresu prawa. Znajdziesz tu pytania między innymi z... więcej »

Rzeczoznawca - Prawa do nieruchomości   

265  pytań
Opracowaliśmy zestaw ponad 250 pytań testowych z zakresu prawa cywilnego dotyczących obrotu nieruchomościami. W teście znajdują się z Kodeksu cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz... więcej »

Rzeczoznawca - Prawa związane z lokalami   

166  pytań
Test dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego z aktów prawnych regulujących własność lokali, prawa lokatorów oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Pytania testowe można rozwiązywać częściowo,... więcej »

Rzeczoznawca - Prawo budowlane   

366  pytań
Specjalnie przygotowany dla osób przystępujących do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego zestaw ponad 290 pytań z zakresu Prawa budowlanego, który ułatwi przygotowanie do egzaminu z tej... więcej »

Rzeczoznawca - Prawo cywilne   

143  pytań
Sprawdzający wiedzę test z Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego składający się z pytań testowych wielokrotnego... więcej »

Rzeczoznawca - Rynek nieruchomości   

69  pytań
Przygotowany zestaw pytań wielokrotnej odpowiedzi pozwoli sprawdzić wiedzę dotyczącą rynku nieruchomości. Umożliwiamy osobom przystępującym do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego stworzenie... więcej »

Rzeczoznawca - Szacowanie obszarów rolnych, leśnych i zadrzewionych   

76  pytań
Pakiet pytań testowych, który pozwoli zweryfikować wiedzę z zakresu szacowania obszarów rolnych, leśnych i zadrzewionych. Pytania przygotowano w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie... więcej »

Istnieje możliwość ułożenia samemu testu z dowolnie wybranego działu. Nie jesteś skazany na rozwiązywanie długich testów. Za każdym razem sam określasz z ilu pytań ma składać się Twój test. Test może mieć od 10 do 150 pytań.