Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 22 listopada 2007 r.
Polecenie:

Nieruchomość gruntowa, która w ewidencji gruntów oznaczona jest jako działka nr 3/3 o powierzchni 2 000 m2, zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym. Nieruchomość ta została oddana osobie prawnej w użytkowanie wieczyste ze stawką opłaty rocznej 3%.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi przedmiot najmu na czas nieoznaczony.

Dane dotyczące budynku:

 • powierzchnia zabudowy - 502 m2,
 • łączna powierzchnia użytkowa - 1 270 m2, w tym:
 • - powierzchnia biurowa: 900 m2,
 • - powierzchnia pomocnicza (WC): 60 m2,
 • - powierzchnia korytarzy: 210 m2,
 • - powierzchnia klatek schodowych: 100 m2.


Z informacji uzyskanych od zarządcy przedmiotowej nieruchomości wiadomo, że:

1. Miesięczny czynsz wnoszony przez najemców, według umowy zawartej w 2002 r., wynosi 12 800,00 zł.

2. Stopień wynajmu powierzchni biurowej - 100%.

3. Roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego, ustalona w 2001 r., wynosi 4 500,00 zł.

4. Roczne koszty zarządzania i obsługi - 12 000,00 zł.

5. Roczne koszty remontów, konserwacji wynoszą 22 860,00 zł (średnia z ostatnich lat).

6. Początkowa wartość księgowa budynku - 2 960 000,00 zł.

7. Początkowa wartość księgowa budowli - 120 000,00 zł.

8. Stawka podatku lokalnego od nieruchomości:

- od gruntu - 0,65 zł/m2,

- od budynków użytkowych dla potrzeb działalności gospodarczej - 18,50 zł/m2.

9. Najemcy ponoszą koszty zużycia mediów.


Po przeprowadzeniu badania rynku lokalnego ustalono co następuje:

 • Rynkowa stawka czynszu określona w oparciu o aktualne stawki najmu powierzchni pomieszczeń biurowych - 32,00 zł/m2.
 • Straty w dochodzie z tytułu pustostanów i zaległości czynszowych - 10%.
 • Aktualna cena rynkowa prawa własności gruntów niezabudowanych o identycznej funkcji jak przedmiotowa nieruchomość - 120,00 zł/m2.
 • Stopa kapitalizacji R - 10%.
 • Koszty zarządzania i obsługi nieruchomości - 1,00 zł/m2 pow. użytk./miesiąc.
 • Najemcy ponoszą koszty zużycia mediów.

Zakłada się, że w ciągu najbliższych lat dane z rynku nie ulegną zmianie.

 

Zagadnienia:

 • Podać zakres wyceny oraz określić rodzaj wartości.
 • Dokonać wyboru podejścia, metody i techniki do wyceny przedmiotowej nieruchomości.
 • Określić wartość nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy hipoteką na nieruchomości.
To tylko początek zadania!