Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 28 czerwca 2007 r.
Polecenie:

Nieruchomość będąca przedmiotem własności, którą stanowi niezagospodarowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50/1 o powierzchni 180 m2, jest przedmiotem zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej o numerze ewidencyjnym nr 49 o powierzchni 300 m2, dla poprawy warunków zagospodarowania.

Nad działką nr 50/1 przebiega linia wysokiego napięcia WN.

Wzajemne usytuowanie działek przedstawia wyrys z mapy ewidencyjnej.

Nieruchomości nr 49 jest zabudowana, ogrodzona oraz zadrzewiona, jej  położenie określono jako przeciętne, zaś kształt jako niekorzystny.                                                                                                                      

W wyniku przeprowadzonego badania rynku lokalnego nieruchomości w ostatnim okresie uzyskano zbiór transakcji nieruchomości gruntowych jako przedmiotu prawa własności, dla których określono cechy rynkowe.

Oznaczenie nieruch.

Położenie

Kształt

Pow. gruntu (m2)

Stan zagospodarowania

Cena zł/m2

Uwagi

A

Dobre

Foremny

205 - mała

Ogrodzona

200,00

 

B

Przeciętne

Niekorzystny

320 - mała

Niezagospodarowana

180,00

 

C

Przeciętne

Niekorzystny

290 - mała

Niezagospodarowana

182,50

 

D

Niekorzystne

Foremny

800 - duża

Niezagospodarowana

200,00

 

E

Przeciętne

Korzystny

550 - średnia

Niezagospodarowana

200,00

 

F

Przeciętne

Niekorzystny

300 - mała

Niezagospodarowana

177,50

 

G

Przeciętne

Korzystny

538 - średnia

Ogrodzona

220,00

 

H

Przeciętne

Korzystny

519 - średnia

Niezagospodarowana

200,30

 

I

Przeciętne

Korzystny

500 - średnia

Niezagospodarowana

200,00

 

J

Przeciętne

Niekorzystny

196 - b. mała

Niezagospodarowana

160,00

 

K

Przeciętne

Niekorzystny

200 - b. mała

Niezagospodarowana

162,50

 

L

Przeciętne

Niekorzystny

198 - b. mała

Niezagospodarowana

161,00

 

M

Przeciętne

Korzystny

490 - średnia

Niezagospodarowana

180,00

Uciążliwość linii WN

N

Przeciętne

Niekorzystny

202 - b. mała

Niezagospodarowana

142,00

Uciążliwość linii WN

Na podstawie danych zebranych w powyższej tabeli należy określić utratę wartości nieruchomości z tytułu linii energetycznej WN.


Zagadnienia:

  • Podać zasady określania wartości nieruchomości zbywanej dla poprawy warunków zagospodarowania.
  • Dokonać wyboru transakcji dla potrzeb wyceny.
  • Określić wartości działki 50/1 dla potrzeb sprzedaży.

Ocena rozwiązania zadania praktycznego

Poszczególne części rozwiązania zadania

Maksymalna ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie

Wskazania zasady określenia wartości

2 pkt.

Dobór nieruchomości porównawczych dla oszacowania wartości nieruchomości
przyległej i nabywanej

2 pkt.

Dobór nieruchomości porównawczych dla oszacowania wartości nieruchomości
przyległej

1 pkt.

Opisanie cech nieruchomości przyległej łącznie z nabywaną

1 pkt.

Określenie wartości nieruchomości przyległej i nabywanej

2 pkt.

Określenie wartości nieruchomości przyległej

1 pkt.

Określenie wartości nieruchomości nabywanej

1 pkt.

RAZEM

10 pkt.

Załącznik do zadania:

l_4

 

To tylko początek zadania!