Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia z lat ubiegłych

Wszystkie 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2010

do góry

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 24 czerwca 2010 r.   

Obliczenie wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 września 2010 r.   

Określenie wartości lokalu w celu zbycia jej na rzecz najemcy.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 28 października 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele wywłaszczenia.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 listopada 2010 r.   

Obliczenie wartości rynkowej nakładów poniesionych przez najemcę na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 grudnia 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości wskutek uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 27 maja 2010 r.   

Określenie wartości rynkowej nakładów na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 25 marca 2010 r.   

Obliczenie wysokości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 25 lutego 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 22 kwietnia 2010 r.   

Określenie okresu zwrotu nakładów dokonanych na nieruchomości.