Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 25 lutego 2010 r.
Polecenie:

Przedmiotem szacowania jest nieruchomość gruntowa leśna, która w efekcie postępowania wywłaszczeniowego ma przejść na własność Skarbu Państwa z tytułu ochrony siedliska przyrody o szczególnie cennych walorach botanicznych.

Dane dotyczące nieruchomości:

 • właściciel - osoba fizyczna;
 • powierzchnia działki - 2,00 ha;
 • nieruchomość położona w okręgu podatkowym II;
 • oznaczenie użytku w ewidencji gruntów - Ls V; 
 • przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - ZL;
 • typ siedliskowy lasu - BMśw ( bór mieszany świeży);
 • drzewostan: 8So2Brz w wieku 35 lat; bonitacji I; zadrzewienia cząstkowe dla sosny Z1 = 0.6; dla brzozy Z2 = 0,2; jakość drzewostanu - 2 (dobra, dla której k1 = 1,0)
 • suma współczynników korekcyjnych dla ocenianego gruntu leśnego, uwzględniających cechy, o których mowa w §19 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, wynosi Sni = 1,0;


Po przeprowadzeniu badania rynku lokalnego ustalono co następuje:
- brak jest cen transakcyjnych działek leśnych podobnych do nieruchomości wycenianej, zarówno na rynku lokalnym jak i regionalnym,
- średnia cena gruntów ornych klasy V wynosi 8 tys. zł/ha,
- średnie ceny rynkowe drewna wg danych nadleśnictwa prezentuje załącznik 1,
- średnie koszty pozyskania i zrywki dla drewna wielkowymiarowego na rynku lokalnym wynoszą 40 zł/m3,
- średnia cena sprzedaży drewna za ostatni rok pomniejszona o koszty pozyskania i zrywki według danych nadleśnictwa wynosi 120,00 zł/m3.

Załączniki do zadania:

1) załącznik nr 1 - średnie ceny rynkowe drewna wg danych nadleśnictwa,

2) załącznik nr 2 - wskaźniki szacunkowe gruntów,

3) załącznik nr 3 - przeliczniki drzewostanu według wartości drewna sosnowego WB02,

4) załącznik nr 4 - przeliczniki drzewostanu według kosztów wyhodowania wyrażonych w m3 sosny WB02.

 

 

Zagadnienia:

 • Podać rodzaj wartości wymaganej dla ustalenia odszkodowania przewidzianego prawem, w tym z uwzględnieniem posiadanych danych.
 • Podać sposób określenia wartości oraz podstawę prawną.
 • Określić wartość gruntu leśnego.
 • Określić wartość drzewostanu leśnego.
 • Określić wartość nieruchomości.


Załącznik nr 1

Tabela cen detalicznych na drewno sprzedawane na rynku lokalnym wg danych z nadleśnictwa
A. Sprzedaż drewna na warunkach "loco las po zrywce"

Gatunek

Sortyment

Ceny w zł/m3

Gatunek

Sortyment

Ceny w zł/m3

Gatunek

Sortyment

Ceny w zł/m3

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

I. Drewno iglaste

Sosna

WA02

327

398,94

Świerk

WA02

311

379,42

Modrzew

WA02

339

413,58

WA03

400

488,00

WA03

376

458,72

WA03

402

490,44

WB01

237

289,14

WB01

241

294,02

WB01

252

307,44

WB02

271

330,62

WB02

270

329,40

WB02

280

341,60

WB03

309

376,98

WB03

296

361,12

WB03

326

397,72

WC01

200

244,00

WC01

200

244,00

WC01

200

244,00

WC02

234

285,48

WC02

233

284,26

WC02

233

284,26

WC03

266

324,52

WC03

262

319,64

WC03

288

326,96

WD1

153

186,66

WD1

156

190,32

WD1

144

175,68

WD2

166

202,52

WD2

173

211,06

WD2

157

191,54

WD3

181

220,82

WD3

200

244,00

WD3

175

213,50

S10

170

207,40

S10

170

207,40

S10

170

207,40

S3B

140

170,80

S3B

140

170,80

S3B

140

170,80

S2B

170

207,40

S2B

160

195,20

S2B

160

195,20

S2A

135

164,70

S2A

125

152,50

S2A

125

152,50

S4

85

90,95

S4

85

90,95

S4

70

74,90

II. Drewno liściaste

Buk

WA02

362

441,64

Brzoza

WA02

272

331,84

Dąb

WA02

868

1 058,98

WA03

459

559,98

WA03

325

396,50

WA03

1110

1 354,20

WB01

206

251,32

WB01

184

224,48

WB01

445

542,90

WB02

259

315,98

WB02

214

261,08

WB02

626

763,72

WB03

322

392,84

WB03

245

298,90

WB03

839

1 023,58

WC01

150

183,00

WC01

150

183,00

WC01

300

385,00

WC02

193

235,46

WC02

168

204,96

WC02

431

525,82

WC03

246

300,12

WC03

194

236,68

WC03

581

708,82

WD1

108

131,76

WD1

129

157,38

WD1

198

241,56

WD2

125

152,50

WD2

143

174,46

WD2

282

344,04

WD3

146

178,12

WD3

155

189,10

WD3

367

447,74

S2B

162

197,64

S2B

160

195,20

S2B

160

195,20

S2A

135

164,70

S2A

135

164,70

S2A

135

154,70

S4

120

128,40

S4

120

128,40

S4

120

126,40

Grab

WA02

223

272,06

Jesion

WA02

504

614,88

Klon

WA02

207

252,54

WA03

245

298,90

WA03

660

805,20

WA03

212

258,64

WB01

173

211,06

WB01

329

401,38

WB01

161

196,42

WB02

191

233,02

WB02

393

479,46

WB02

209

254,98

WB03

218

265,96

WB03

473

577,06

WB03

262

319,64

WC01

145

176,90

WC01

225

274,50

WC01

140

170,80

WC02

160

195,20

WC02

285

347,70

WC02

166

202,52

WC03

180

219,60

WC03

339

413,58

WC03

204

248,88

WD1

123

150,06

WD1

153

186,66

WD1

115

140,38

WD2

134

163,48

WD2

192

234,24

WD2

137

167,19

WD3

148

180,56

WD3

233

284,26

WD3

168

202,50

S2B

160

195,20

S2B

160

195,20

S2B

160

195,21

S2A

145

176,90

S2A

135

164,70

S2A

135

164,70

S4

120

128,40

S4

120

128,40

S4

120

128,09


Załącznik nr 2

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz. U 207, poz. 2109

Wskaźniki szacunkowe w q ziarna żyta z 1 hektara:
Grunty orne (R)

Okręg podatkowy

KLASY

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

I

145

132

118

100

80

60

35

15

8

II

126

115

103

86

70

52

30

12

5

III

110

100

90

75

60

45

25

10

1

IV

94

85

76

64

50

38

20

6

1

Użytki zielone (Ł i Ps)

Okręg podatkowy

KLASY

I

II

III

IV

V

VI

VIz

I

145

118

93

67

35

13

5

II

126

103

80

58

30

10

3

III

110

90

70

50

25

8

1

IV

94

76

60

43

20

5

1

Wskaźniki szacunkowe gruntów stanowiących lasy:

Okręg podatkowy

Wskaźniki szacunkowe w m3 drewna z 1ha gruntów stanowiących lasy

Grupy typów siedliskowych lasów

1

2

3

4

5

I

31

26

23

14

9

II

29

24

21

13

8

III

26

22

19

12

7

IV

23

19

17

11

6

Grupy typów siedliskowych lasów:

 • Grupa 1: lasy: świeży, wilgotny, łęgowy i górski oraz ols jesionowy i ols górski.
 • Grupa 2: lasy mieszane: świeży, wilgotny i bagienny, wyżynny, górski i ols.
 • Grupa 3: bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny i górski.
 • Grupa 4: bory: świeży, wilgotny, górski.
 • Grupa 5: bory: suchy i bagienny.


Załącznik nr 3

Przeliczniki Ws drzewostanu wg wartości drewna sosnowego WB02:

Sosna, modrzew
Wiek rębności 120 lat

Wiek w latach

Symbol

Klasa bonitacji drzewostanu

Ia

I

II

III

IV

V

przeliczniki w m3 drewna tartacznego II kl.

1

2

3

4

5

6

7

8

25

Wi
Ws

226,6
46,5

194,5
33,7

157,6
21,1

126,6
8,7

61,8
0,0

37,2
0,0

30

Wi
Ws

243,1
65,6

208,7
49,0

169,4
32,0

136,5
19,5

67,3
5,8

40,5
0,0

35

Wi
Ws

249,2
81,3

214,0
63,7

174,7
45,8

140,9
29,5

70,8
13,5

42,7
2,6

40

Wi
Ws

259,0
101,8

223,0
79,7

182,7
58,0

147,2
39,6

75,7
20,9

45,6
7,2

45

Wi
Ws

261,6
126,5

226,0
101,8

185,6
70,9

149,3
50,7

78,8
29,2

47,5
13,9

Brzoza
Wiek rębności 80 lat

Wiek w latach

Symbol

Klasa bonitacji drzewostanu

I

II

III

IV

przeliczniki w m3 drewna tartacznego II kl.

1

2

3

4

5

6

25

Wi
Ws

77,5
27,6

56,6
22,4

37,6
17,0

24,8
0,0

30

Wi
Ws

83,9
36,0

61,2
27,9

40,6
21,5

26,8
15,5

35

Wi
Ws

87,6
41,4

63,8
33,6

42,3
25,4

27,9
18,4

40

Wi
Ws

93,0
51,4

67,8
39,7

44,9
29,4

29,5
21,9

45

Wi
Ws

96,5
57,1

70,2
43,0

46,5
32,2

30,6
23,7

50

Wi
Ws

99,8
67,6

72,6
47,9

48,0
35,4

31,6
25,5


Załącznik nr 4
Przeliczniki drzewostanu wg kosztów wyhodowania wyrażonych w m3 sosny WB02:

Sosna, modrzew

Wiek w latach

Klasa bonitacji drzewostanu

Ia

I

II

III

IV

V

przeliczniki w m3 drewna tartacznego II kl.

1

2

3

4

5

6

7

1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

19,8
55,1
59,4
64,9
69,4
74,3
81,1
85,3
101,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17,0
47,4
51,3
56,2
59,8
64,3
70,0
73,6
79,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

14,3
39,6
42,8
46,8
49,8
53,4
58,3
61,5
65,7
70,9
0,0
0,0
0,0
0,0

11,3
31,3
33,6
36,8
39,4
42,1
46,0
48,5
51,9
54,3
60,2
0,0
0,0
0,0

8,7
24,5
26,4
28,9
30,9
33,2
36,2
38,1
40,6
42,6
44,3
46,2
51,1
0,0

6,4
17,7
19,1
21,1
22,3
24,0
26,2
27,7
29,6
30,9
32,1
33,4
34,7
37,0

Brzoza

Wiek w latach

Klasa bonitacji drzewostanu

I

II

III

IV

przeliczniki w m3 drewna tartacznego II kl.

1

2

3

4

5

1
5
10
15
20
25
30
35
40

16,0
18,7
22,1
25,7
29,1
32,8
36,0
0,0
0,0

13,0
15,3
18,1
21,1
23,8
26,8
29,6
33,4
0,0

10,0
11,9
14,0
16,4
18,5
20,9
23,2
25,3
0,0

7,7
8,9
10,6
12,3
14,0
15,7
17,4
19,1
21,9

To tylko początek zadania!