Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia z lat ubiegłych

Wszystkie 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2011

do góry

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 maja 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 czerwca 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem kanalizacji i drogi.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 07 lipca 2011 r.   

Określenia wartości nieruchomości leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie na cele publiczne.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 25 sierpnia 2011 r.   

Obliczenie wartości lokalu oraz nakładów na nim dokonanych.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 października 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości obejmującej prawo użytkowania wieczystego i budynek biurowy.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 15 grudnia 2011 r.   

Obliczenie wartości nieruchomości dla aktualizacji opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 17 listopada 2011 r.   

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej.