Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 27 października 2011 r.
Polecenie:

Nieruchomość budynkowa, która obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz budynek podpiwniczony, 5-kondygnacyjny o funkcji biurowej, stanowi przedmiot szacowania. W skład budynku wchodzą: przyłącza mediów, urządzenia techniczne trwale związane z budynkiem, parking.

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży według aktualnego sposobu użytkowania.

Dane dotyczące nieruchomości:

 • powierzchnia gruntu - 4 000 m2,
 • okres na jaki ustanowiono użytkowanie wieczyste - 99 lat, do 2099 r.,
 • cel oddania w użytkowanie wieczyste - działalność gospodarcza,
 • rok budowy budynku - 1970 r.,
 • ilość miejsc parkingowych odpłatnych - 80,
 • powierzchnia zabudowy budynku - 692,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa budynku - 3 560,00 m2, w tym:

w tym:
- powierzchnia pomieszczeń biurowych: 2 250,00 m2,
- powierzchnia pomieszczeń techniczno-gospodarczych związanych z obsługą budynku: 356,00 m2,
- powierzchnia korytarzy, holu: 594,00 m2,
- powierzchnia klatek schodowych, dźwigów: 360,00 m2.

Przedmiotowa nieruchomość budynkowa, która w całości przeznaczona jest do wynajmu, obecnie obciążona jest kilkunastoma bezterminowymi umowami najmu z czynszem rynkowym oraz jedną umową najmu 900,00 m2 powierzchni biurowej na czas oznaczony, na okres 7 lat, z terminem zakończenia 31 grudnia 2015 r., z czynszem deficytowym stałym w okresie najmu w wysokości 29 700,00 zł miesięcznie łącznie z opłatą za media.
Zgodnie z zapisami w umowie najmu, najemca dokonał na nieruchomości nakładów, które miały wpływ na podniesienie standardu wynajmowanych pomieszczeń. Po wygaśnięciu umowy nakłady te nie będą podlegać rozliczeniu między najemcą a wynajmującym.

Na IV kwartał 2013 r. zaplanowane jest zainstalowanie dźwigu osobowego, dzięki czemu budynek zyska wyższy standard od 1 stycznia 2014 r.

Badanie rynku lokalnego nieruchomości.

W miejscowości, w której znajduje się przedmiotowa nieruchomość, całkowita podaż powierzchni biurowej pod najem wynosi ok. 110 000 m2. Poziom powierzchni niewynajętych kształtuje się wynosi obecnie 5%. W IV kwartale 2013 r. planuje się zakończenie trwającej obecnie realizacji biurowca klasy A o powierzchni 18 000 m2. W związku z budową nowego biurowca szacuje się, że od 1 stycznia 2014 r. poziom pustostanów dla istniejących biurowców może osiągnąć 10%.

W wyniku badania rynku lokalnego ustalono co następuje:

 • Rynkowa stawka czynszu najmu powierzchni biurowej, zawierająca opłatę za media, dla stanu przed zainstalowaniem dźwigu osobowego - 45,00 zł/m2/miesiąc.
 • Rynkowa stawka czynszu najmu powierzchni biurowej, zawierająca opłatę za media, dla stanu po zainstalowaniu dźwigu - 48,00 zł/m2/miesiąc.
 • Rynkowa stawka stałej opłaty za miejsce parkingowe - 150,00 zł/miesiąc.
 • Rynkowa wartość gruntu jako przedmiotu prawa własności, która jest podstawą do aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego od 1 stycznia 2012 r. - 500,00 zł/m2.
 • Miesięczne koszty zarządzania - 2,00 zł/m2 pow. użytkowej.
 • oczny koszt ubezpieczenia - 8 000,00 zł.
 • Remonty, konserwacje (miesięcznie) - 2,00 zł/m2 pow. użytkowej.
 • Pozostałe wydatki (miesięcznie) - 1 zł/m2/pow. użyt.
 • Stopa dyskontowa rynkowa nieruchomości r - 8%.
 • Współczynnik kapitalizacji Wk - 12,50.

Dane dotyczące nieruchomości uzyskane od właściciela nieruchomości:

 • Ustalona w 2002 r. dotychczasowa roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 12 000,00 zł.
 • Od 1 stycznia 2012 r. przewiduje się stały roczny koszt mediów w wysokości 146 520,00 zł.
 • W związku z zainstalowaniem dźwigu przewiduje się wzrost opłat za energię elektryczną rocznie o 10 000,00 zł.
 • Aktualna stawka podatku od nieruchomości wynosi 0,80 zł/m2 dla gruntu i 21,05 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku.
 • Koszt zainstalowania dźwigu osobowego w budynku wraz z robotami towarzyszącymi zaplanowany na IV kwartał 2013 r. przyjąć w wysokości 250 000,00 zł.

 

Pozostałe dane niezbędne do rozwiązania zadania przyjąć w wysokości wynikającej w przepisów prawa.

 

Ocena rozwiązania zadania praktycznego

Poszczególne części rozwiązania zadania

Maksymalna ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie

1. Obliczenie PDB

1 pkt.

2. Obliczenie EDB

1 pkt.

3. Obliczenie wydatków operacyjnych (8 pozycji x 0,25 pkt. / pozycja)

2 pkt.

4. Obliczenie DON

1 pkt.

5. Obliczenie współczynników dyskonta

1 pkt.

6. Zdyskontowanie DON

1 pkt.

7. Określenie wartości rezydualnej

2 pkt.

8. Określenie wartości nieruchomości

1 pkt

RAZEM

10 pkt.

To tylko początek zadania!