Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 18 kwietnia 2013r.
Polecenie:

Dla potrzeb realizacji celu publicznego (rozbudowa szpitala publicznego) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonej działką nr 24 o powierzchni 1380 m oddanej w wieczyste użytkowanie na okres 99 lat, została wydzielona działka nr 24/1 o powierzchni Pg = 192 m .

Spis praw do nieruchomości

-  prawo własności gruntu oznaczonego działką nr 24                   - Gmina X

-  prawo użytkowania wieczystego oraz prawo

własności budynku mieszkalnego                                                  - osoba fizyczna

Na działce nr 24/1 usytuowane jest ogrodzenie, o którym mowa poniżej.

Cel wyceny

Ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia działki nr 24/1 na rzecz Skarbu Państwa.

 

Stan nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu

  • lokalizacja nieruchomości:                         dobra
  • sposób użytkowania :                     zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  • wyposażenie w infrastrukturą: pełne
  • dostępność komunikacyjna :                     dobra
  • ogrodzenie o długości 42,00m z siatki w ramach stalowych o wysokości 1,30 m, mocowanych do słupków stalowych osadzonych w cokole betonowym, stopień zużycia technicznego Sz= 32 %.

Analiza lokalnego rynku nieruchomości

1. W wyniku badania lokalnego rynku nieruchomości uzyskano informacje o cenach transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych i bez elementów zagospodarowania (ogrodzenia), zaktualizowane na datę wyceny, zestawione poniżej:

Nr trans.

Pow. gruntu m2

Forma wła­dania

Cena jedn. zł/m2

Przeznacz w planie miejscowym

Cechy nieruchomości

Uwagi

Lokalizacja

Infrastruktura techn.(dostep)

Dostępność komunik.

1

1600

wł.1)

360,00

MN3)

dobra

pełne

dobra

 

2

812

wł.

340,00

MN

dobra

pełne

przeciętna

 

3

1200

wł.

302,00

MN

słaba

pełne

dobra

 

4

1100

wł.

240,00

MN

słaba

brak

słaba

 

5

796

wł.

480,00

MN

dobra

pełne

dobra

Cena uzyskana w przetargu

6

158

wł.

200,00

MN

słaba

brak

słaba

Sprzedaż dla poprawy warunków zagospodarowania nieruch, przyległej

7

1180

uw"

216,00

MN

słaba

brak

słaba

 

8

1088

UW

324,00

MN

dobra

pełne

dobra

 

9

1980

UW

240,00

UP4)

słaba

pełne

słaba

 

10

3700

UW

355,00

UP

dobra

pełne

dobra

 

11

24586

wł.

467,75

UP

dobra

pełne

dobra

 

12

1506

UW

350,60

UP

dobra

pełne

dobra

 

13

3008

UW

344,70

UP

dobra

pełne

dobra

 

wl. 1)- prawo własności

 uw 2) - prawo użytkowania wieczystego, pozostały do wykorzystania okres użytkowania wieczystego odpowiada okresowi nieruchomości wycenianej

MN3)- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 UP 4)- usługi publiczne o niskiej intensywności zabudowy (szpitale, przychodnie, żłobki)

 

  1. Ustalono relacje cen gruntów jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego do cen gruntów jako przedmiotu prawa własności
  •  dla przeznaczenia MN - 0,90
  •  dla przeznaczenia UP - 0,75
  1. Ustalono cechy rynkowe, wagi cech oraz przedziały cech, wpływające na ceny:

 

Lp

Cechy

Waga cech

Przedziały (skale cech)

1

Lokalizacja

40%

dobra - przeciętna- słaba

2

Infrastruktura techniczna (dostęp)

30%

pełna- częściowa - brak

3

Dostępność komunikacyjna

30%

dobra — przeciętna- słaba

 

4. W oparciu o badanie lokalnego rynku budowlanego ustalono wskaźnik jednostkowy kosztu budowy ogrodzenia dla danych przedstawionych w zadaniu w wysokości:

 

Cj = 440,00 zł za metr bieżący

 

Zadanie obejmuje:

 

1. Podanie zasad ustalenia i określenia wartości nieruchomości jako podstawy dla ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

2. Podanie zakresu wyceny.

3. Wskazanie rodzaju wartości jakie należy określić w oparciu o dane w zadaniu.

4. Określenie wartości praw do wywłaszczanej działki jako podstawy ustalenia odszkodowania.

To tylko początek zadania!