Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 12 grudnia 2013r.
Polecenie:

Gmina uchwaliła zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla części obszaru, przedstawionego poniżej, w nowych ustaleniach planu przewiduje się podział nieruchomości- działka nr 3, poszerzenie istniejącej ulicy (drogi gminnej publicznej) oraz wybudowanie sieci elektrycznej i wodociągowej.

 

 

Gmina zleciła rzeczoznawcy majątkowemu określenie spodziewanych wpływów z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości i wybudowania infrastruktury technicznej oraz wydatków związanych z nabyciem gruntów pod poszerzenie ulicy.

Stawki procentowe opłat adiacenckich gmina ustaliła w górnej granicy przewidzianej prawem.

Rzeczoznawca majątkowy po przeprowadzeniu analizy lokalnego rynku nieruchomości podobnych, na datę wyceny (egzamin) określił jednostkowe wartości gruntu jako prawa własności, odpowiednio do przeznaczenia:

 • Budownictwo jednorodzinne   MN – 50zł, bez uwzględnienia infrastr. technicznej
 • Budownictwo usługowe            U – 100 zł
 • Pod poszerzenie ulicy             Dr – 30 zł
 • Budownictwo zagrodowe        BZ – 10zł

Brak jest transakcji rynkowych nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego. Na podstawie analizy rynku sąsiedniego, podobnego, rzeczoznawca określił relacje wartości prawa użytkowania wieczystego do wartości prawa własności w wysokości 0,70 niezależnie od przeznaczenia gruntu.

Ponadto rzeczoznawca określił:

 • Wartość jednostkową gruntu przed podziałem działki nr 3, w wysokości 30 zł
 • Przyrost wartości nieruchomości jako prawa własności i prawa użytkowania wieczystego z tytułu stworzenia dostępności do: sieci elektrycznej w wysokości 5 zł/m2, w sieci wodociągowej 10 zł/m2

Dane o działkach

Nr dz.

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie

Prawo

Przed podz.

Po podz.

1

1000

 

MN

użytk. wiecz.

2

1500

 

U

użytk. wiecz.

3/1

 

1000

MN

własność

3/2

 

1000

MN

własność

3/3

 

1000

MN

własność

¾

 

600

Dr

własność

3

3600

 

MN

własność

4

2000

 

BZ

własność

Uwaga

 1. Działka nr 3 ulegnie podziałowi na 3 działki budowlane nr 3/1, 3/2 i 3/3 i działkę pod poszerzenie ulicy nr ¾
 2. Działka nr 1 jest w użytkowaniu wieczystym, użytkownik wieczysty wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego
 3. Działka nr 2 jest w użytkowaniu wieczystym, użytkownik wnosi opłaty roczne

Zadanie obejmuje:

 1. Podanie zasad i warunków ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości i z tytułu dostępności do urządzeń infrastruktury technicznej ze wskazaniem przepisów prawa
 2. Podanie zakresu wyceny dla ustalenia odpowiednich opłat, o których mowa w pkt.1, z uwzględnieniem stanu prawnego i przeznaczenia nieruchomości
 3. Określenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
 4. Określenie opłaty adiacenckiej z tytułu dostępności do infrastruktury technicznej
 5. Określenie odszkodowania za nabycie gruntów pod poszerzenie ulicy
 6. Określenie kwoty finansowej uwzględniającej wpływy i wydatki gminy
To tylko początek zadania!