Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 8 sierpnia 2013r.
Polecenie:

Przedmiot i zakres wyceny

Określ podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej od nieruchomości w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej ze środków gminy i częściowym udziałem w kosztach budowy właściciela nieruchomości.

 

Nieruchomość składa się z dwóch działek:

 • Nr 102- jest działką zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym z urządzeniami towarzyszącymi, stanowiącymi części składowe nieruchomości
 • Nr 103- jest działką rolną

Obie działki położone są przy tej samej ulicy, w której wybudowano w/w kanalizację.

 

Wypis z ewidencji gruntów

Jednostka ewidencyjna: XX

Obręb: 0002

Właściciel: osoba fizyczna

Oznaczenie działki

Bliższe określenie położenia

Oznaczenie użytków

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Arkusz

Nr działki

użytków i klas

Działki

1

102

Ul. Dobra 15

B

0,1200

0,1200

652851

 

103

Ul. Dobra 15

RIVa

0,5000

0,5000

 

razem

0,6200

0,6200

 

Data wybudowania kanalizacji: 30.04.2012r.

Data stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 30.10.2012r.

Rada Gminy uchwaliła procentową stawkę opłaty adiacenckiej od wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości górnej granicy przewidzianej prawem.

Gmina ustaliła procentowy udział właściciela nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej, przypadający na jego nieruchomość wynosi 30%.

W planie miejscowym poszczególne działki przeznaczone są:

 • Działka 102- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN
 • Działka 103- grunty rolne

 

Badanie lokalnego rynku

W wyniku badania lokalnego rynku odnotowano następujące transakcje nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

Oznaczenie nieruchomości

Pow. gruntu m2

Lokalizacja

Infrastruktura techniczna

Otoczenie

Przeznaczenie w mpzp

Cena jednostkowa zaktualizowana na datę wyceny zł/m2

1

5000

peryferyjna

WE

przeciętne

ZZ

35,00

2

708

Peryferyjna

WEDg

Przeciętne

MN

196,00

3

806

Peryferyjna

WEDg

Przeciętne

MN

200,00

4*

602

Peryferyjna

WEDu

Przeciętne

MN

280,00

5

2760

Peryferyjna

WEDg

Przeciętne

UH

250,00

6*

7005

Peryferyjna

Brak

Przeciętne

MN,KDD

135,00

7

860

Peryferyjna

WEDg

Przeciętne

MN

204,00

8

788

Peryferyjna

EDg

NIekorzystne

MNU

180,00

9

780

Peryferyjna

WEKsDu

Przeciętne

MN

264,00

10

916

Peryferyjna

WEKsDu

Przeciętne

MN

263,00

11

862

Peryferyjna

WEKsDu

Przeciętne

MN

265.00

12*

3000

Peryferyjna

WEDg

Przeciętne

MN

130,00

13

1002

Centralna

WEKsGDu

Przeciętne

UH

400,00

14

6500

Peryferyjna

WEDg

Przeciętne

Rolne- RIVa

15,00

15

4200

peryferyjna

EDg

przeciętne

Rolne- RIVa

18,00

4*- cena obejmuje wykonane wykopy pod budynek wg pozwolenia na budowę

6*- działka zgodnie z planem miejscowym wymaga podziału na nieruchomości z przeznaczeniem na podane funkcje

12*- nieruchomość obciążona służebnością przesyłu

 

Ceny transakcyjne zaktualizowane są na datę wyceny.

Nieruchomości wykazane w tabeli z dostępem do kanalizacji sanitarnej mają podobne do nieruchomości wycenianej warunki podłączenia i podobne odległości od kanalizacji.

 

Oznaczenie przeznaczenia terenu:

MNU- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami

UH- usług handlu

ZZ- zabudowa zagrodowa

KDD- gruntu pod drogi gminne

 

Oznaczenie infrastruktury technicznej:

W- wodociąg

E- energia elektryczna

Ks- kanalizacja sanitarna

G- gazociąg

Du- droga o nawierzchni utwardzonej

Dg- droga o nawierzchni gruntowej

 

Cechy nieruchomości wycenianej:

 • Lokalizacja- peryferyjna
 • Infrastruktura techniczna przed wybudowaniem kanalizacji: WEDg
 • Otoczenie- przeciętne
 • Przeznaczenie w mpzp- MN, R

Na podstawie badania i analizy lokalnego rynku ustalono cechy rynkowe oraz ich wagi wpływające na ceny

L.p.

Rodzaj cechy

Podział cech

Waga cechy

1

Lokalizacja

Centralna

Pośrednia

peryferyjna

35%

2

Dostęp do infrastruktury technicznej

Dobry (WEKDu)

Średni (WEDg)

Zły (EDg)

40%

3

Otoczenie

Korzystne

Przeciętne

niekorzystne

25%

 

Ustalono, że ceny jednostkowe gruntów podobnych z dostępem do drogi o nawierzchni utwardzonej są wyższe o 20 zł/m2 od cen gruntów z dostępem do drogi o nawierzchni gruntowej.

 

Zadanie obejmuje:

 

 1. Podanie zasad i warunków ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
 2. Podanie zakresu wyceny
 3. Określenie wzrostu wartości nieruchomości z tytułu wybudowania kanalizacji sanitarnej.
 4. Określenie wartości rynkowej nakładów poniesionych przez właściciela nieruchomości.
 5. Określenie wysokości opłaty adiacenckiej.

 

To tylko początek zadania!