Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 27 listopada 2008 r.
Polecenie:

Przedmiot szacowania stanowi budynek o konstrukcji stalowej (przedstawiony na rysunku poniżej), wyposażony jedynie w instalacje elektryczne. Budynek ten jest częścią składową nieruchomości, która w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka nr 125 o powierzchni 1 202 m2, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Celem wyceny jest określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia sumy ubezpieczenia.

Zagadnienia:

 • Podać podstawę prawną wskazującą konieczność określenia kosztu odtworzenia dla celów ubezpieczenia.
 • Dokonać wyboru metody i techniki do wyceny nieruchomości.
 • Określić składniki kosztów dodatkowych dla tego typu budynków.

 

Dane dotyczące budynku:

l_10

l_12

Charakterystyka budynku:

Stan zerowy: roboty ziemne - mechaniczne, grunt kat. III-IV, fundamenty - ławy i ściany fundamentowe żelbetowe monolityczne.

Konstrukcja budynku:

 • ściany: szkielet stalowy - zużycie stali 20 kg/m2 pow. zabudowy,
 • dach: wiązary stalowe kratowe i płatwie z kształtowników walcowatych, wskaźnik zużycia stali 15 kg/m2 pow. zabudowy.

Ściany osłonowe: z bloczków YTONG grubości 25 cm (bez tynków)

 • Pokrycie dachu: blachą trapezową ocynkowaną.
 • Okna: stalowe, szklone pojedynczo.
 • Bramy: stalowe pełne.
 • Posadzka: betonowa, o łącznej grubości 20 cm.
 • Instalacje: elektryczna, oświetlenia, siły.
  Średnioważony stopień zużycia technicznego ustalono w wysokości 35%.

 

Zebrano następujące dane niezbędne do przeprowadzenia wyceny:

1. Na podstawie przeprowadzonego badania lokalnego rynku budowlanego uzyskano dane dotyczące:

 • średniej stawki robocizny netto 12,15 zł/godz.,
 • średniej stawki robocizny brutto (uwzględnia narzut kosztów ogólnych oraz narzut zysku): 21,00 zł/godz.

2. W Katalogu XX zawarte są dane określające wskaźniki cenowe (z uwzględnieniem stawki robocizny powiększonej o koszty ogólne i narzut zysku w wysokości 30,00 zł/godz.):

Ceny jednostkowe elementów:

Stan zerowy

132,00 zł/m2 pow. zabudowy

Konstrukcja stalowa

10 100,00 zł/tonę

Ściany z bloczków PGS

360,00 zł/m3 objętości rzeczywistej

Pokrycie blachą trapezową ocynkowaną

115,00 zł/m2 pow. pokrycia

Okna stalowe szklone

450,00 zł/m2

Bramy stalowe

440,00 zł/m2

Posadzka betonowa grubości 20 cm

148,00 zł/m2

Instalacja elektryczna, oświetlenia i siły

11,20 zł/m3 kubatury

 

Udział kosztów robocizny wraz z narzutami w całkowitym koszcie budynku wynosi 30%.

Należy przyjąć założenie, że ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęte w katalogu odpowiadają cenom lokalnym.

Koszty dodatkowe należy przyjąć w wysokości niezbędnej dla tego rodzaju obiektów.

Mnożnik przeliczeniowy dla rejonu właściwego ze względu na lokalizację wycenionego budynku podano w katalogu w wysokości 0,665 do 0,952.

To tylko początek zadania!