Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 18 grudnia 2008 r.
Polecenie:

Przedmiotem wyceny jest część nieruchomości leśnej przeznaczonej pod cel publiczny.
Celem wyceny jest określenie wartości drzewostanu dla potrzeb negocjacji ceny sprzedaży.
W niniejszym zadaniu nie należy określać wartości gruntu.

Po dokonaniu wizji terenowej oraz przeprowadzeniu badania rynku lokalnego ustalono co następuje:

1. Powierzchnia części zajmowanej nieruchomości pod cel publiczny wynosi P1 = 1,20 ha.

2. Zajmowana część nieruchomości pokryta jest drzewostanem sosny w wieku 60 lat.

3. Miąższość grubizny drzewostanu głównego i podrzędnego, określona na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, wynosi 160 m3.

4. Bonitacja drzewostanu w klasie II.

5. Z uzyskanych danych z nadleśnictwa właściwego dla miejsca położenia nieruchomości wiadomo, że:

- cena sprzedaży jednego m3 drewna wielowymiarowego iglastego II klasy (WBO2) wynosi 300,00 zł netto (bez podatku VAT);

- koszty pozyskania drewna wielkowymiarowego kształtują się w wysokości 9,00z ł/m2, a koszty zrywki 11,00 zł/m2.

6. Fragment zajmowanej nieruchomości o powierzchni P2 = 0,08 ha pozbawiony jest drzewostanu.

Pozostałe dane konieczne do rozwiązania zadania należy przyjąć z załączonych poniżej tabeli.

Sosna - wiek rębności 100 lat

Wiek w latach

Symbol

Klasa bonitacji drzewostanu

Ia

I

II

III

IV

V

Przeliczniki w m3 drewna tartacznego iglastego na 1 ha

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wi
WSPi

60,5
0,0

51,3
0,0

41,8
0,0

33,2
0,0

17,4
0,0

9,5
0,0

5

Wi
WSPi

167,1
0,0

141,8
0,0

115,5
0,0

91,7
0,0

48,0
0,0

26,3
0,0

10

Wi
WSPi

180,6
0,0

153,3
0,0

124,9
0,0

99,1
0,0

51,9
0,0

28,4
0,0

15

Wi
WSPi

197,5
0,0

167,7
0,0

136,6
0,0

108,4
0,0

56,7
0,0

31,1
0,0

20

Wi
WSPi

210,6
27,5

178,8
0,0

145,6
0,0

115,6
0,0

60,5
0,0

33,2
0,0

25

Wi
WSPi

223,3
46,5

189,9
33,7

154,9
21,1

123,7
8,7

64,7
0,0

35,5
0,0

30

Wi
WSPi

240,1
65,6

204,1
49,0

166,8
32,0

133,6
19,5

70,7
5,8

38,8
0,0

35

Wi
WSPi

245,9
81,3

209,1
63,7

171,9
45,8

137,7
29,5

74,4
13,5

40,8
2,6

40

Wi
WSPi

255,2
101,8

217,6
79,7

179,6
58,0

143,8
39,6

79,4
20,9

43,6
7,2

45

Wi
WSPi

257,7
126,5

220,4
101,8

182,4
70,9

145,7
50,7

82,6
29,7

45,4
13,9

50

Wi
WSPi

259,8
159,2

223,2
126,4

184,8
84,4

147,4
60,2

85,9
37,4

47,1
19,8

55

Wi
WSPi

262,1
181,1

225,3
144,0

186,7
101,5

148,5
67,1

89,0
44,4

48,8
25,9

60

Wi
WSPi

264,9
197,3

227,8
160,1

188,8
121,0

149,9
77,3

92,1
51,2

50,5
31,5

65

Wi
WSPi

267,4
219,6

230,1
177,8

190,8
137,2

150,7
93,9

95,3
58,1

52,2
37,2

70

Wi
WSPi

269,6
234,8

232,1
192,8

192,5
149,7

151,4
112,1

98,3
65,5

53,8
42,0

75

Wi
WSPi

272,1
0,0

234,4
0,0

194,2
0,0

152,3
0,0

101,5
0,0

55,5
0,0

80

Wi
WSPi

274,5
254,7

236,3
211,7

195,6
165,8

152,9
126,4

104,5
83,6

57,0
49,4

85

Wi
WSPi

277,5
270,0

238,7
225,9

197,1
182,8

153,7
138,9

107,6
100,5

58,7
55,0

90

Wi
WSPi

280,5
276,7

241,2
232,1

198,6
188,5

154,4
142,2

110,7
104,1

60,3
57,9

95

Wi
WSPi

283,3
0,0

243,2
0,0

198,8
0,0

154,9
0,0

113,6
0,0

61,8
0,0

100

Wi
WSPi

286,6
286,6

245,6
245,6

201,4
201,4

155,7
155,7

116,7
116,7

63,4
63,4

tablica A - silniejsze zabiegi pielęgnacyjne SOSNA

wiek

Drzewostan główny

Drzewostan podrzędny

Sumaryczna produkcja

Przeciętny przyrost roczny całkowitej miąższości

Bieżący przyrost
roczny
całkowitej miąższości

wiek

       

liczba kształtu

miąższość

miąższość

suma użytków przedr.

   

w tym użytków przedr.

   

grubizny

grubizny
i drobnicy

                       

lat

m

cm

szt.

m2

0,...

m3

m3

m3

m3

%

m3

m3

%

m3

%

lat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

II klasa bonitacji siedliska

20

6,4

-

-

-

-

-

34

110

144

-

-

-

-

-

34

144

-

-

-

-

-

-

-

-

20

25

8,5

7,5

5530

24,4

310

820

70

106

176

3

8

11

3

11

73

187

4,4

6,1

2,7

7,2

-

-

-

-

25

30

10,2

9,4

3940

26,2

390

725

104

90

194

8

11

19

11

30

115

224

9,6

13,4

3,8

7,5

9,1

14,2

8,8

5,2

30

35

11,8

11,4

2700

27,5

440

669

143

74

217

13

14

27

24

57

167

274

14,4

20,8

4,8

7,8

9,7

9,3

10,0

5,0

35

40

13,2

13,3

2100

28,7

463

628

175

63

238

16

12

28

40

85

215

323

18,6

26,3

5,4

8,1

9,9

6,9

10,2

4,7

40

45

14,5

15,1

1610

29,6

472

604

204

56

260

18

10

28

58

113

262

373

22,1

30,3

5,8

8,3

9,6

5,5

10,0

4,2

45

50

15,8

16,8

1364

30,4

476

583

228

52

280

19

8

27

77

140

305

420

25,2

33,3

6,1

8,4

8,9

4,4

9,4

3,6

50

55

17,9

18,4

1167

31,0

474

567

248

50

298

20

6

26

97

166

345

464

28,1

35,8

6,3

8,4

8,4

3,7

8,8

3,1

55

60

18,1

20,0

1005

31,4

470

553

266

48

314

20

5

25

117

191

383

505

30,5

37,8

6,4

8,4

7,9

3,2

8,3

2,8

60

65

19,1

21,6

872

31,8

465

543

282

47

329

20

4

24

137

215

419

544

32,7

39,5

6,4

8,4

7,5

2,8

7,8

2,5

65

70

20,0

23,2

763

32,1

462

535

296

47

343

20

4

24

157

239

453

582

34,6

41,1

6,5

8,3

7,2

2,5

7,5

2,3

70

75

20,8

24,7

674

32,3

461

529

309

46

355

21

3

24

178

263

487

618

36,6

42,6

6,5

8,2

6,9

2,3

7,1

2,1

75

80

21,6

26,2

601

32,4

460

524

322

45

367

21

3

24

199

287

521

654

38,2

43,9

6,5

8,2

6,6

2,1

6,8

2,0

80

85

22,3

27,6

541

32,5

460

520

334

43

377

21

3

24

220

311

554

688

39,7

45,2

6,5

8,1

6,3

1,9

6,5

1,9

85

90

22,9

29,0

491

32,5

459

517

344

41

385

21

3

24

241

335

585

720

41,2

46,5

6,5

8,0

6,0

1,8

6,2

1,7

90

95

23,5

30,3

449

32,4

459

513

352

40

392

21

3

24

262

359

614

751

42,6

47,8

6,5

7,9

5,7

1,7

5,9

1,6

95

100

24,1

31,6

413

32,4

459

509

358

40

393

21

3

24

283

383

641

781

44,1

49,0

6,4

7,8

5,4

1,5

5,6

1,5

100

105

24,6

32,8

381

32,2

458

506

362

39

401

21

3

24

304

407

666

808

45,6

50,3

6,3

7,7

5,1

1,4

5,3

1,4

105

110

25,1

34,0

352

31,9

457

503

365

38

403

20

3

23

324

430

689

833

47,0

51,6

6,3

7,6

4,8

1,3

5,0

1,3

110

115

25,5

35,1

326

31,5

457

501

366

37

403

20

3

23

344

453

710

856

48,5

52,9

6,2

7,4

4,6

1,2

4,8

1,2

115

120

25,9

36,2

303

31,1

456

500

367

36

403

19

3

22

363

475

730

878

49,7

54,1

6,1

7,3

4,3

1,1

4,5

1,1

120

125

26,3

37,2

283

30,7

456

499

367

35

402

18

3

21

381

496

748

898

50,9

55,2

6,0

7,2

3,9

1,0

4,1

1,0

125

130

26,7

38,0

266

30,2

455

499

367

35

402

17

3

20

398

516

765

918

52,0

56,2

5,9

7,1

3,5

0,9

3,8

0,9

130

135

27,0

38,7

252

29,7

455

498

365

34

399

16

3

19

414

535

779

934

53,1

57,3

5,8

6,9

3,0

0,8

3,4

0,8

135

140

27,3

39,3

240

29,1

454

497

361

34

395

15

3

18

429

553

790

948

54,3

58,3

5,6

6,8

2,5

0,6

3,0

0,7

140

To tylko początek zadania!