Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Polecenie:

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa bez części składowych.

Wycena nieruchomość ma posłużyć ustaleniu opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na wniosek użytkownika wieczystego z dnia 30 listopada 2011 r.

W świetle wypowiedzenia z dnia 10 grudnia 2009 r. złożonego przez organ użytkownikowi wieczystemu, podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego od dnia 1 stycznia 2010 r. stanowi wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, określona w operacie szacunkowym z dnia 30 września 2009 r., w wysokości 2 856 000,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Dane dotyczące nieruchomości:

 • powierzchnia działki - 2 800 m2,
 • okres na jaki ustanowiono użytkowanie wieczyste - 99 lat, do dnia 10 grudnia 2102 r.
 • stawka opłaty rocznej - 4%,
 • cel na jaki oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste - usługi administracji,
 • aktualny sposób użytkowania - usługi administracji,
 • lokalizacja nieruchomości - dobra,
 • dostępność komunikacyjna - dojazd z ulicy jednokierunkowej,
 • otoczenie - podobne nieruchomości,
 • infrastruktura techniczna - pełna,
 • dostępność miejsc parkingowych - wystarczająca.


Na podstawie przeprowadzonego badania rynku lokalnego, obejmującego okres ostatnich dwóch lat, uzyskano zbiór transakcji nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod usługę oraz określono ich cechy rynkowe. Nie stwierdzono zmiany en tytułu upływu czasu dla tego rodzaju nieruchomości, wobec czego nie korygowano cen jednostkowych na datę wyceny.

Oznaczenie nieruchomości

Lokalizacja

Dostępna infrastruktura (uzbrojenie)

Dostępność komunikacyjna

Otoczenie

Forma władania

Cena jednostkowa zł/m2

Uwagi

A

dobra

pełne

dobra

korzystne

1 200,00

-

B

dobra

pełne

przeciętna

korzystne

1 150,00

-

C

przeciętna

pełne

dobra

korzystne

850,00

obciążenie służeb. grunt.

D

dobra

pełne

przeciętna

przeciętne

uw

900,00

uw do 2089 r.

E

dobra

pełne

dobra

korzystne

uw

1 020,00

uw do 2103 r.

F

niekorzystna

podstawowe

niekorzystna

niekorzystne

uw

520,00

uw do 2102 r.

G

przeciętna

pełne

przeciętna

przeciętne

uw

820,00

uw do 2105 r.

Określono wagi i skale (przedziały) cech rynkowych, mających wpływ na poziom cen:

Lp.

Cecha rynkowa

Waga cechy

Przedział cechy

1

Lokalizacja

40%

dobra, przeciętna, niekorzystna

2

Dostępna infrastruktura

20%

pełna, częściowa, podstawowa

3

Dostępność komunikacyjna

20%

dobra, przeciętna, niekorzystna

4

Otoczenie

20%

korzystne, przeciętne, niekorzystne

Wiadomo także, że ustalona na podstawie badania rynku dla tego rodzaju nieruchomości stopa kapitalizacji R wynosi 8%.

Pozostałe dane wymagane do rozwiązania zadania należy przyjąć w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

 

ZAGADNIENIA:

 • Podać podstawę prawną oraz zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej.
 • Podać zasady ustalania odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Określić zakres wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia.
 • W oparciu o analizę danych wynikających z treści zadania wskazać, które z tych danych należy przyjąć do wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia.
 • Określić wartość praw do nieruchomości i wysokość opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ocena rozwiązania praktycznego:

Poszczególne części rozwiązania zadania

Maksymalna ilość punktów za prawidłowe rozwiązanie

Zasady przekształcenia prawa uw.

1

Zasady ustalenia odpłatności

2

Zakres wyceny

1

Analiza danych i wskazanie które należy wykorzystać

1

Określenie wartości prawa własności nieruchomości

1

Określenie prawa uw nieruchomości

3

Obliczenie wysokości opłaty z tytułu przekształcenia

1

RAZEM

10

To tylko początek zadania!