Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 17 grudnia 2009 r.
Polecenie:

Gmina X jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-magazynowym, którą postanowiła sprzedać w trybie przetargowym na cel zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dane dotyczące nieruchomości

Powierzchnia działki

5 400 m2

Lokalizacja

Dobra

Infrastruktura i uzbrojenie

Pełna

Dostępność komunikacyjna

Dobra

Otoczenie

Korzystna

Dotychczasowy sposób użytkowania

Składowo-magazynowy

Części składowe nieruchomości

Budynek 2-kondygnacyjny murowany.
Strop i stropodach żelbetowo-pustakowe.
Wymiary budynku:
- długość: 24,00 m,
- szerokość: 12,00 m.
- średnia wysokość: 6,00 m
Objętość elementów budynku wynosi 15% kubatury.
Zgodnie z decyzją organu nadzoru budowlanego z uwagi na stan techniczny budynek przeznaczony jest do rozbiórki.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, który jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po przeprowadzeniu badania rynku lokalnego nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową uzyskano zbiór transakcji odnotowanych z aktów notarialnych (wykaz podany w załączniku), określono cechy rynkowe mające wpływ na ceny transakcyjne oraz ustalono wagi i skale (przedziały) tych cech.

Cecha

Waga cechy

Skala cechy

Lokalizacja

40%

dobra
przeciętna
niekorzystna

Infrastruktura
(uzbrojenie w media)

30%

pełne
częściowe
brak

Dostępność komunikacyjna

10%

dobra
przeciętna
utrudniona

Otoczenie

20%

korzystne
przeciętne
niekorzystne

 

W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano również dane dotyczące kosztów rozbiórki budynków:
- rozbiórka ścian murowanych - 180,00 zł/m3 kubatury,
- rozbiórka budynków o wysokości 2-4 kondygnacji o konstrukcji mieszanej (murowano-żelbetowej) - 65,00 zł/m3 kubatury,
- wywiezienie gruntu z miejsca rozbiórki na wysypisku - 72,50 zł /m3 gruzu.


Zagadnienia:

  • Podać zasady wyceny tego rodzaju nieruchomości oraz zasady ustalania ceny wywoławczej wynikające z przepisów prawnych.
  • Wskazać podejścia, metody i techniki, które należy zastosować do wyceny przedmiotowej nieruchomości.
  • Określić wartości nieruchomości dla ustalenia ceny wywoławczej.


Załącznik do zadania

Lp.

Data transakcji

Rodzaj prawa*

Pow. gruntu m2

Cena jedn. zł/m2

Lokalizacja

Infrastruktura (uzbrojenie)

Dostępność komunikacyjna

Otoczenie

Przeznaczenie w mpzp

Uwagi odnośnie stanu zagospodarowania

1

10.01.2009

7 302

199,95

dobra

pełne

przeciętna

przeciętne

MM

Brak zabudowy

2

28.01.2009

6 110

240,00

dobra

pełne

dobra

korzystne

U (usługi)

Brak zabudowy

3

28.01.2009

5 749

151,33

dobra

pełne

dobra

korzystne

MM

Przez działkę przebiega wodociąg magistralny śr. 400

4

10.02.2009

12 100

196,00

dobra

pełne

przeciętna

przeciętne

MM

Brak zabudowy

5

27.02.2009

uw

10 600

180,00

dobra

pełne

dobra

przeciętne

MM

Brak zabudowy

6

16.03.2009

5 030

196,00

dobra

pełne

przeciętna

przeciętne

MM

Brak zabudowy, służebność gruntowa

7

10.04.2009

5 925

203,48

dobra

pełne

dobra

korzystne

MM

Brak zabudowy

8

27.04.2009

uw

10 300

176,40

dobra

pełne

dobra

przeciętne

MM

Brak zabudowy

9

26.05.2009

uw

4 398

183,33

dobra

pełne

dobra

korzystne

MM

Brak zabudowy

10

12.06.2009

5 800

114,04

niekorzystna

brak

utrudniona

niekorzystne

MM

Brak zabudowy

11

11.08.2009

5 100

195,00

dobra

pełne

dobra

korzystne

MM

Brak zabudowy

12

9.10.2009

6 300

114,60

niekorzystna

brak

utrudniona

niekorzystne

P (przemysł)

Brak zabudowy

13

10.11.2009

8 400

140,00

dobra

pełne

dobra

korzystne

MM

Na działce zlokalizowane jest zwałowisko ziemi wymagające wywiezienia

*Rodzaj prawa:

  • - wł - własność,
  • - uw - użytkowanie wieczyste.

Zmiana cen z tytułu upływu czasu: trend spadkowy w wysokości 1% na miesiąc.

To tylko początek zadania!