Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego z dnia 26 listopada 2009 r.
Polecenie:

Przedmiotem wyceny jest 3-boksowy garaż wybudowany w 1985 r.

Celem wyceny jest określenie wartości dla potrzeb ustalenia podstawy ubezpieczenia.

 

Dane techniczne garażu:

l_11

 

l_6_920_01

Charakterystyka elementów:

Fundamenty

ławy betonowe do poziomu +- 0,00, izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy na lepiku

Ściany nośne

z pustaków lekkiego betonu "Ytong" grub. 25 cm

Stropodach

z płyt dachowych korytkowych żelbetowych

Pokrycie dachu

papą asfaltową na lepiku, obróbki murów ogniowych, rynna i rura spustowa z blachy ocynkowanej

Tynki wewnętrzne

na ścianach cementowo-wapienne II kat.

Posadzka

cementowa, zatarta na gładko, na pokładzie betonowym grubości 15 cm

Malowanie

ścian i sufitów: emulsyjne

Bramy

stalowe ocieplone podnoszone automatycznie

Elewacje

brak

Elementy zewnętrzne

podjazdy betonowe o grubości 20 cm (łącznie 36,0 m2)

Instalacje

elektryczna (oświetleniowa, siłowa)


Zużycie techniczne obiektu:

Na podstawie przeprowadzonych oględzin określono stopień technicznego zużycia poszczególnych elementów:

 • stanu zerowego ścian i stropodachu - Sz = 20%;
 • pokrycia dachu łącznie z obróbkami - Sz = 50%;
 • bramy (wymienione w 2009 r.) - Sz = 0%;
 • pozostałych elementów - Sz = 35%.
 • Średnioważony stopień zużycia technicznego oceniono w wysokości - Sz = 24%.


Źródła informacji o cenach:

Na podstawie badania rynku lokalnego stwierdzono brak realizacji tego rodzaju obiektów. Ceny jednostkowe uzyskiwane na rynku wtórnym nieruchomości zabudowanych garażami kształtują się na poziomie 18 tys. - 35 tys. za boks garażowy.

 

Wskaźniki kosztów publikowane w wydawnictwach specjalistycznych:

1. Katalog "Sekocenbud" Zeszyt nr 49/2009

 • Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO
 • Obiekt nr 2663 - garaż 3-boksowy

Charakterystyka techniczna:

 • powierzchnia zabudowy - 58,39 m2,
 • powierzchnia użytkowa - 47,70 m2,
 • kubatura - 144,40 m3.

Poszczególne elementy budynku należy przyjąć identyczne jak w obiekcie wycenianym z wyjątkiem bram oraz rodzaju materiałów ściennych.

Ceny jednostkowe elementów scalonych

Poz.

Nazwa elementów scalonych

Jedn. miary

Cena jedn. zł

220

Stan zerowy

m2 p. z.

244,00

221.15

Ściany nadziemia z cegły

m3

699,80

221.19

Stropodach

m2 p. z.

104,07

221.40

Bramy drewniane

m2

616,30

221.60

Dach pokrycie wraz z obróbkami

m2 p. z.

72,85

221.70

Podłoże i posadzki

m2

154,40

221.10

Tynki wewnętrzne

m2

35,00

222.20

Roboty malarskie

m2

8,20

223.05

Elewacje - spoinowanie

m2

24,00

223.10

Różne roboty zewnętrzne - podjazdy

m2

158,00

250

Instalacje elektryczne

m2 p. u.

98,74

Ceny jednostkowe elementów zamiennych:

 • Ściany nadziemia z pustaków YTONG (Obiekt 2537) - 590,60 zł/m3.
 • Średnia cena bramy stalowej o wymiarach 2,40 m x 2,10 m podnoszonej automatycznie łącznie z zamontowaniem wynosi 3 100,00 zł/szt.

2. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych "BISTYP - CONSULTING" III kw. 2009 r.

Charakterystyka techniczna:

 • powierzchnia zabudowy - 144,00 m2,
 • powierzchnia użytkowa - 129,60 m2,
 • kubatura - 342,00 m2.

Opis elementów:

 • fundamenty żelbetowe,
 • ściany zewnętrzne murowane z pustaków "Ytong" grubości 25cm,
 • ścianki przegrodowe murowane z cegły grubości 12,5 cm,
 • stropodach z płyt żebrowych wysokości 30 cm, pokryty,
 • posadzki papo-betonowe,
 • bramy stalowe, dwuskrzydłowe,
 • tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,
 • malowanie farbą emulsyjną.

Ceny jednostkowe robót budowlanych i elektrycznych

Opis robót

Jednostka miary

Cena jednostkowa zł

Roboty budowlane

m3 kubatury

330,12

Roboty elektryczne

m3 kubatury

33,53

3. Pozostałe niezbędne dane do oszacowania wartości należy przyjąć w wysokości odpowiadającej rodzajowi wycenianego budynku.


Zagadnienia:

 • Podać rodzaj wartości obiektu, którą należy określić dla celów ubezpieczeniowych.
 • Wskazać podejście, metodę i technikę, którą należy zastosować dysponując danymi jak w zadaniu.
 • Przedstawić formuły obliczeniowe wynikającej z podstawy prawnej.
 • Stosownie do wybranej techniki dokonać obmiaru obiektu.
 • Określić wartości.
To tylko początek zadania!