Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadnie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z dnia 26 marca 2009 r.
Polecenie:

Gmina będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/2, zamierza wnieść jako aport (wkład niepieniężny) prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości do tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Oznaczenie nieruchomości - działka ewidencyjna nr 10/2, KW nr 30222.
 • Powierzchnia działki - 2 800 m2.
 • Data ustanowienia prawa użytkowania wieczystego - 5 grudnia 1990 r.
 • Okres na jaki ustanowiono prawo użytkowania wieczystego - 99 lat.
 • Stawka opłaty rocznej - 4%.
 • Właściciel nieruchomości gruntowej - Skarb Państwa.
 • Przeznaczenie w mpzp obowiązującym w dniu wyceny - usługi administracji.
 • Dopuszczalna ilość kondygnacji naziemnych - 15.
 • Lokalizacja - strefa pośrednia.
 • Dostępność komunikacyjna - dobra.
 • Uzbrojenie (infrastruktura techniczna) - pełne.
 • Otoczenie - korzystne.

Rezultatem badania lokalnego rynku nieruchomości jest 11 transakcji nieruchomości przeznaczonych pod usługi administracyjne, zestawionych w poniższej tabeli:

Oznaczenie

nieruch.

Cechy nieruchomości

Inne dane

Forma

władania (3*)

Cena

jednostkowa

(4*) zł/m2

Lokalizacja

Dostępność

komunikacyjna

Uzbrojenie

Otoczenie

Dopuszczalna

ilość

kondygnacji

1

centralna

dobra

pełne

korzystne

3

uw

1 150,00

2

pośrednia

dobra

pełne

przeciętne

15

1 800,00

3

centralna

dobra

pełne

korzystne

30

2 400,00

4 (1*)

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

15

1 500,00

5

peryferyjna

utrudniona

podstawowe

niekorzystne

15

1 100,00

6

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

15

1 850,00

7 (2*)

centralna

dobra

pełne

przeciętne

15

uw

1 400,00

8

pośrednia

przeciętna

częściowe

przeciętne

15

uw

1 210,00

9

pośrednia

dobra (służebność drogi)

pełne

przeciętne

15

uw

1 300,00

10

pośrednia

dobra

pełne

korzystne

4

1 300,00

11

centralna

dobra

pełne

korzystne

15

2 100,00

Oznaczenia:

(1*) - na nieruchomości znajduje się budynek,który jest przeznazony do rozbiórki;

(2*) - transakcja z odroczonym termienm płatności;

(3*) - forma władania nieruchomości:

 • uw - użytkowanie wieczyste (do 2089 r.)
 • wł - własność

(4*) - cena jednostkowa zaktualizowana na datę wyceny.

Intensywność cechy stanowi ważną cechę na rynku nieruchomości.

Stopa kapitalizacji ustalona dla tego rodzaju nieruchomości na podstawie danych z lokalnego rynku wynosi 12,5%.


Cechy rynkowe i wagi tych cech wpływające na poziom cen określone zostały na podstawie badania lokalnego rynku:

Cecha

Waga

Skala (przedział cenowy)

Lokalizacja

40%

centralna
pośrednia
peryferyjna

Dostępność komunikacyjna

20%

dobra
przeciętna
utrudniona

Uzbrojenie

25%

pełne (W,K,E,G)
częściowe (W,E,G)
podstawowe (W)

Otoczenie

15%

korzystne
przeciętne
niekorzystne

Zagadnienia:

 • Wskazać podstawę prawną i sposób wyceny nieruchomości wnoszonych jako aport (wkład niepieniężny) do spółki.
 • Uzasadnić dobór par nieruchomości podobnych wybranych do porównania.
 • Określić wartość nieruchomości.
To tylko początek zadania!