Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Tytuł: Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z listopada 2005 r.
Polecenie:

Należy określić wysokość odszkodowania należnego właścicielowi nieruchomości gruntowej z tytułu jej wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa. Ponadto należy podać zakres wyceny oraz rodzaj określonej wartości.

Dane dotyczące przedmiotowej nieruchomości:

 • właściciel nieruchomości - gmina - Miasto X,
 • użytkownik wieczysty - osoba prawna,
 • okres na jaki ustanowiono użytkowanie wieczyste - 99 lat, do 2089 r.,
 • wykorzystany okres użytkowania wieczystego - 15 lat,
 • stawka opłaty rocznej - 3 %,
 • powierzchnia nieruchomości - 11 000 m2,
 • przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - droga publiczna,
 • dotychczasowy sposób użytkowania nieruchomości - usługi handlu,
 • lokalizacja - przeciętna,
 • uzbrojenie - częściowe (W, K, E),
 • dostępność komunikacyjna - przeciętna,
 • otoczenie - przeciętne.

 

Na podstawie przeprowadzonego badania rynku lokalnego uzyskano zbiór transakcji nieruchomości oraz określono ich cechy rynkowe.

Oznacz. nieruch.

Pow. gruntu m2

Cena jedn. zł/m2

Forma władania*

Lokalizacja

Uzbrojenie

Dostępność komunikacyjna

Otoczenie

Sposób użytkowania

Okres użytkowania wieczystego

A

15 000

38,00

uw

dobra

pełne

korzystna

dobre

usługi

do 2089 r.

B

11 950

8,00

uw

niekorzystna

brak

utrudniona

uciążliwe

usługi

do 2089 r.

C

10 962

28,00

uw

przeciętna

częściowe

przeciętna

przeciętne

usługi

do 2089 r.

D

12 060

31,00

uw

przeciętna

pełne

przeciętna

przeciętne

usługi

do 2089 r.

E

12 100

16,00

uw

niekorzystna

brak

utrudniona

uciążliwe

usługi

do 2012 r.

F

13 000

18,00

uw

niekorzystna

brak

utrudniona

uciążliwe

usługi

do 2089 r.

G

10 990

40,00

wł.

przeciętna

częściowe

przeciętna

przeciętne

usługi

 

H

710

35,00

wł.

przeciętna

częściowe

-

-

drogi

 

I

3 010

35,00

wł.

przeciętna

częściowe

-

-

drogi

 

* Forma władania:

uw - użytkowanie wieczyste,

wł. - własność.

 

Dla powyższego zbioru transakcji ustalono następujące wagi cech rynkowych oraz ich skale.

Cecha

Waga

Skale cech

Lokalizacja

30%

dobra
przeciętna
niekorzystna

Uzbrojenie

30%

pełne
częściowe (WKE)
brak

Dostępność komunikacyjna

20%

korzystna
przeciętna
utrudniona

Otoczenie

20%

dobre
przeciętne
uciążliwe

 

Ceny prawa użytkowania wieczystego gruntu przy stawce opłaty rocznej 3% na rynkach porównywalnych kształtują się na poziomie 70% cen prawa własności gruntów.

To tylko początek zadania!