Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia tematyczne

podejście porównawcze
podejście dochodowe
podejście kosztowe
podejście mieszane
podejście inne

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 12 grudnia 2013r.   

Określenie wielkości skutków finansowych dla gminy po podziale nieruchomości i podłączeniu infrastruktury technicznej.

Zadanie dla rzeczoznawców majątkowych nr 1.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 5 lipca 2012 r.   

Określenie wielkości odszkodowania dla właściciela oraz użytkownika wieczystego z tytułu wywłaszczenia.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 kwietnia 2012 r.   

Ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 22 października 2009 r.   

Określenie opłaty za zmianę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 24 kwietnia 2008 r.   

Określenie wielkości odszkodowania dla potrzeb realizacji celu publicznego.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 24 maja 2007 r.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę.