Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia tematyczne

podejście porównawcze
podejście dochodowe
podejście kosztowe
podejście mieszane
podejście inne

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 24 maja 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, w przypadku gdy jednostka organizacyjna dokonała remontu wraz z adaptacją.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 września 2012 r.   

Określenie wartości nakładów najemcy nieruchomości, dla potrzeb rozliczenia między właścicielem a najemcą nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 25 sierpnia 2011 r.   

Obliczenie wartości lokalu oraz nakładów na nim dokonanych.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 października 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości obejmującej prawo użytkowania wieczystego i budynek biurowy.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 22 kwietnia 2010 r.   

Określenie okresu zwrotu nakładów dokonanych na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 25 czerwca 2009 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla aktualizacji opłat z tytuły trwałego zarządu, w przypadku gdy jednostka organizacyjna dokonała remontu wraz z adaptacją.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.   

Określenie wartości rynkowej nakładów najemcy nieruchomości

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 27 marca 2008 r.   

Określenie okresu zwrotu nakładów poniesionych przez inwestora na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 września 2008 r.   

Określenie wartości nieruchomości obejmującej prawo użytkowania wieczystego i halę magazynową.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 22 listopada 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej oddanej w użytkowanie wieczyste w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy.