Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia tematyczne

podejście porównawcze
podejście dochodowe
podejście kosztowe
podejście mieszane
podejście inne

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 12 września 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości dla obliczenia wartości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 8 sierpnia 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu wyznaczenia wielkości opłaty adiacenkiej za podłączenie infrastruktury technicznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 13 czerwca 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 kwietnia 2013r.   

Obliczenie wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 13 grudnia 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla celów zabezpieczenia wierzytelności.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 maja 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 czerwca 2011 r.   

Określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem kanalizacji i drogi.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 15 grudnia 2011 r.   

Obliczenie wartości nieruchomości dla aktualizacji opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 17 listopada 2011 r.   

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 24 czerwca 2010 r.   

Obliczenie wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 września 2010 r.   

Określenie wartości lokalu w celu zbycia jej na rzecz najemcy.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 28 października 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na cele wywłaszczenia.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 listopada 2010 r.   

Obliczenie wartości rynkowej nakładów poniesionych przez najemcę na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 grudnia 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości wskutek uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 25 marca 2010 r.   

Obliczenie wysokości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 17 września 2009 r.   

Przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadnie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 marca 2009 r.   

Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 26 czerwca 2008 r.   

Określenie wartości rynkowej nieruchomości rolnej niezabudowanej w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy hipoteką.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 października 2008 r.   

Obliczenie wysokości opłaty planistycznej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 25 października 2007 r.   

Określenie wartości nakładów poniesionych przez najemcę na nieruchomości.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 27 września 2007 r.   

Określenie wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia mpzp.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 28 czerwca 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezagospodarowanej zbywanej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków zagospodarowania.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 listopada 2006 r.   

Określenie wartości nieruchomości zabudowanej w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowej.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych z listopada 2005 r.   

Określenie wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.