Strona używa plików cookies. Akceptuję
Rozwiń menu
Darmowe zadanie - przetestuj już teraz za darmo!

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb zaktualizowania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zagadnienia tematyczne

podejście porównawcze
podejście dochodowe
podejście kosztowe
podejście mieszane
podejście inne

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 14 listopada 2013r.   

Określenie wielkości nakładów dzierżawcy i właściciela nieruchomości do rozliczenia po rozwiązaniu umowy dzierżawy.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 16 maja 2013r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 29 marca 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla sprzedaży w drodze przetargu.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 21 listopada 2012 r.   

Określenie wartości nieruchomości dla celów aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste oraz wartości nakładów poniesionych przez użytkownika.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 07 lipca 2011 r.   

Określenia wartości nieruchomości leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie na cele publiczne.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 25 lutego 2010 r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej na cele wywłaszczeniowe.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 17 grudnia 2009 r.   

Wycena nieruchomości w celu sprzedaży w trybie przetargowym.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 28 maja 2009 r.   

Likwidacja budynku usługowo-warsztatowego.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 28 lutego 2008 r.   

Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej w celu sprzedaży w trybie przetargowym.

Zadanie egzaminacyjne dla rzeczoznawców majątkowych
z dnia 18 grudnia 2008 r.   

Określenie wartości drzewostanu dla potrzeb negocjacji ceny.

Zadanie egzaminacyjne na rzeczoznawcę majątkowego
z dnia 13 grudnia 2007 r.   

Określenie wartości nieruchomości leśnej podlegającej wywłaszczeniu dla potrzeb ustalenia odszkodowania.